مدارک لازم برای ویزای دبی:
پاسپورت با اعتبار زمانی کافی
شناسنامه
کارت ملی
یک عکس پرسنلی